USD 454.9    EUR 478.3    RUB 7.2Առաջարկվում է
Առաջարկվում է իրավաբանական ծառայություններ՝ ամուսնաընտանեկան, ժառանգության, սեփականության իրավունքի հետ կապված վեճերի լուծմանն ուղղված։
19/01/2021
Առաջարկվում է
Որակյալ թարգմանություններ ֆրանսերենից հայերեն, գերմաներենից հայերեն և հակառակը։
19/01/2021
Առաջարկվում է
Անհատական
19/01/2021