USD 409.6    EUR 433.5    RUB 7.7


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Էլեկտրոնիկա
 • Կենցաղային տեխնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Այգի եւ տնտեսություն
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • -

  Վաճառվում է
  Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co., Ltd. is a scientific and technological company engaged in the development, production and operation of chemical products. Main business of the company:Pharmaceutical intermediates,Food additive,Flavor,Organic intermediate,Cosmetic materials,Chemical Raw materials,Daily chemicals,Dye intermediate,Disinfectant,and other products. E-mail:ella@jskaihuida.com WhatsApp/Wechat:+8618811917005 Wickr:ellawei Name CAS 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE 288573-56-8 2-Oxiranecarboxylicacid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-Methyl-, ethyl ester(PMK Oil ) 28578-16-7 N-Boc-4-Piperidone 79099-07-3 tert-Butyl 4-((4-bromophenyl)amino)piperidine-1-carboxylate 443998-65-0 N-Benzyl-4-piperidone 3612-20-2 N-Benzylpropan-2-amine 102-97-6 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one 52190-28-0 Diethyl(phenylacetyl)malonate(BMK Oil) 20320-59-6 Ethyl 2-Phenylacetoacetate (BMK Oil) 5413-05-8 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone 2079878-75-2 2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE 49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone 1451-82-7 2-Iodo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 236117-38-7 Procaine Base 59-46-1 procaine HCL 51-05-8 Lidocaine 137-58-6 Lidocaine HCL 73-78-9 Benzocaine 94-09-7 Benzocaine HCL 23239-88-5 Prilocaine 721-50-6 Tetracaine HCL 136-47-0 Red phosphorus 7723 14 0 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine 125541-22-2 4,4-Piperidinediol hydrochloride 40064-34-4 Methyl 2-phenylacetoacetate 16648-44-5 Pmk glycidate 13605-48-6 Tetalamine hydrochloride 14176-50-2 BMK Glycidic Acid 5449-12-7
  $10
  10/02/2022
  Վաճառվում է
  Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co., Ltd. is a scientific and technological company engaged in the development, production and operation of chemical products. Main business of the company:Pharmaceutical intermediates,Food additive,Flavor,Organic intermediate,Cosmetic materials,Chemical Raw materials,Daily chemicals,Dye intermediate,Disinfectant,and other products. E-mail:ella@jskaihuida.com WhatsApp/Wechat:+8618811917005 Wickr:ellawei Name CAS 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE 288573-56-8 2-Oxiranecarboxylicacid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-Methyl-, ethyl ester(PMK Oil ) 28578-16-7 N-Boc-4-Piperidone 79099-07-3 tert-Butyl 4-((4-bromophenyl)amino)piperidine-1-carboxylate 443998-65-0 N-Benzyl-4-piperidone 3612-20-2 N-Benzylpropan-2-amine 102-97-6 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one 52190-28-0 Diethyl(phenylacetyl)malonate(BMK Oil) 20320-59-6 Ethyl 2-Phenylacetoacetate (BMK Oil) 5413-05-8 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone 2079878-75-2 2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE 49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone 1451-82-7 2-Iodo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 236117-38-7 Procaine Base 59-46-1 procaine HCL 51-05-8 Lidocaine 137-58-6 Lidocaine HCL 73-78-9 Benzocaine 94-09-7 Benzocaine HCL 23239-88-5 Prilocaine 721-50-6 Tetracaine HCL 136-47-0 Red phosphorus 7723 14 0 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine 125541-22-2 4,4-Piperidinediol hydrochloride 40064-34-4 Methyl 2-phenylacetoacetate 16648-44-5 Pmk glycidate 13605-48-6 Tetalamine hydrochloride 14176-50-2 BMK Glycidic Acid 5449-12-7
  $10
  10/02/2022
  Վաճառվում է
  Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co., Ltd. is a scientific and technological company engaged in the development, production and operation of chemical products. Main business of the company:Pharmaceutical intermediates,Food additive,Flavor,Organic intermediate,Cosmetic materials,Chemical Raw materials,Daily chemicals,Dye intermediate,Disinfectant,and other products. E-mail:ella@jskaihuida.com WhatsApp/Wechat:+8618811917005 Wickr:ellawei Name CAS 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE 288573-56-8 2-Oxiranecarboxylicacid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-Methyl-, ethyl ester(PMK Oil ) 28578-16-7 N-Boc-4-Piperidone 79099-07-3 tert-Butyl 4-((4-bromophenyl)amino)piperidine-1-carboxylate 443998-65-0 N-Benzyl-4-piperidone 3612-20-2 N-Benzylpropan-2-amine 102-97-6 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one 52190-28-0 Diethyl(phenylacetyl)malonate(BMK Oil) 20320-59-6 Ethyl 2-Phenylacetoacetate (BMK Oil) 5413-05-8 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone 2079878-75-2 2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE 49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone 1451-82-7 2-Iodo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 236117-38-7 Procaine Base 59-46-1 procaine HCL 51-05-8 Lidocaine 137-58-6 Lidocaine HCL 73-78-9 Benzocaine 94-09-7 Benzocaine HCL 23239-88-5 Prilocaine 721-50-6 Tetracaine HCL 136-47-0 Red phosphorus 7723 14 0 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine 125541-22-2 4,4-Piperidinediol hydrochloride 40064-34-4 Methyl 2-phenylacetoacetate 16648-44-5 Pmk glycidate 13605-48-6 Tetalamine hydrochloride 14176-50-2 BMK Glycidic Acid 5449-12-7
  $100
  10/02/2022
  Վաճառվում է
  Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co., Ltd. is a scientific and technological company engaged in the development, production and operation of chemical products. Main business of the company:Pharmaceutical intermediates,Food additive,Flavor,Organic intermediate,Cosmetic materials,Chemical Raw materials,Daily chemicals,Dye intermediate,Disinfectant,and other products. E-mail:ella@jskaihuida.com WhatsApp/Wechat:+8618811917005 Wickr:ellawei Name CAS 1-BOC-4-(4-FLUORO-PHENYLAMINO)-PIPERIDINE 288573-56-8 2-Oxiranecarboxylicacid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-Methyl-, ethyl ester(PMK Oil ) 28578-16-7 N-Boc-4-Piperidone 79099-07-3 tert-Butyl 4-((4-bromophenyl)amino)piperidine-1-carboxylate 443998-65-0 N-Benzyl-4-piperidone 3612-20-2 N-Benzylpropan-2-amine 102-97-6 1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-bromopropan-1-one 52190-28-0 Diethyl(phenylacetyl)malonate(BMK Oil) 20320-59-6 Ethyl 2-Phenylacetoacetate (BMK Oil) 5413-05-8 2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone 2079878-75-2 2-BROMO-1-PHENYL-PENTAN-1-ONE 49851-31-2 2-Bromo-4'-Methylpropiophenone 1451-82-7 2-Iodo-1-(4-methylphenyl)-1-propanone 236117-38-7 Procaine Base 59-46-1 procaine HCL 51-05-8 Lidocaine 137-58-6 Lidocaine HCL 73-78-9 Benzocaine 94-09-7 Benzocaine HCL 23239-88-5 Prilocaine 721-50-6 Tetracaine HCL 136-47-0 Red phosphorus 7723 14 0 1-Boc-4-(Phenylamino)piperidine 125541-22-2 4,4-Piperidinediol hydrochloride 40064-34-4 Methyl 2-phenylacetoacetate 16648-44-5 Pmk glycidate 13605-48-6 Tetalamine hydrochloride 14176-50-2 BMK Glycidic Acid 5449-12-7
  $100
  10/02/2022
  Վաճառվում է
  Product name: tert-butyl 4-(4-fluoroanilino)piperidine-1-carboxylate CAS:288573-56-8 MAppearance:white powder olecular Formula:C16H23FN2O2 Molelecular Weight:294.364 Email:wally@jskaihuida.com Wickr:wallywang
  $25
  20/01/2022
  Վաճառվում է
  Would you like to buy CAS 93-02-7 2,5-Dimethoxybenzaldehyde with safe transportation ? Guanlang Group is a professional manufacturer of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde. 2,5-Dimethoxybenzaldehyde description: 2,5-Dimethoxybenzaldehyde is a yellow powder. 2,5-Dimethoxybenzaldehyde salesman information: Wickr Me: kathywang WhatsApp / Wechat / Telegram:+8619930505014 Email:kathy@crovellbio.com Company website:guanlang-group.com 2,5-Dimethoxybenzaldehyde Factory recommended: CAS 75-09-2 DCM CAS 59-46-1 Procaine CAS 94-24-6 Tetracaine CAS 1009-14-9 Valerophenone CAS 10043-35-3 /11113-50-1 Boric Acid CAS 104-55-2 Cinnamaldehyde CAS 2128-93-0 4-Benzoylbiphenyl CAS 345-92-6 Bis(4-fluorophenyl)-methanone CAS 10592-13-9 Doxycycline hydrochloride CAS 49851-31-2 2-Bromovalerophenone CAS 5337-93-9 4'-Methylpropiophenone CAS 5086-74-8 Tetramisole hydrochloride CAS 4885-02-3 1,1-Dichlorodimethyl ether CAS 109-94-4 Ethyl formate CAS 150-78-7 1,4-Dimethoxybenzene
  $10
  11/01/2022
  Վաճառվում է
  Would you like to buy CAS 104-55-2 Cinnamaldehyde solution with safe transportation ? Guanlang Group is a professional manufacturer of Cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde description: Cinnamaldehyde is a pale yellow viscous liquid with a special cinnamon scent. Cinnamaldehyde Uses: Cinnamaldehyde is mainly used in solvents, flavoring, pharmaceutical raw material intermediates, flavors and fragrances, etc. Cinnamaldehyde salesman contact information: Wickr Me: kathywang WhatsApp / Wechat / Telegram:+8619930505014 Email:kathy@crovellbio.com Company website:guanlang-group.com Cinnamaldehyde Factory recommended: CAS 75-09-2 DCM CAS 59-46-1 Procaine CAS 94-24-6 Tetracaine CAS 1009-14-9 Valerophenone CAS 10043-35-3 /11113-50-1 Boric Acid CAS 49851-31-2 2-Bromovalerophenone CAS 5337-93-9 4'-Methylpropiophenone CAS 5086-74-8 Tetramisole hydrochloride 104-54-1 Cinnamyl alcohol 104-53-0 Phenylpropyl aldehyde 4360-47-8 CINNAMONITRILE 107-02-8 Acrolein 591-50-4 Iodobenzene 2687-12-9 Cinnamyl chloride 71-43-2 Benzene 107-18-6 Allyl alcohol 5443-49-2 α-Bromocinnamaldehyde 945-51-7 Phenyl sulfoxide 4593-90-2 3-PHENYLBUTYRIC ACID
  $10
  05/01/2022
  Վաճառվում է
  Welcome to contact us for more details : Wally Sales manager Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co.,Ltd "Email:wally@jskaihuida.com, Wickr:wallywang WhatsApp: +86 15105211217" Product Name CAS 7723/14/0 High Purity Amorphous Powder Red Phosphorus CAS No 7723/14/0 EINECS No 918-594-3 Purity 99% MF P Package Drum / Aluminum Foil Bag / According to customer's requiement Melting point 280 °C (white)(lit.)
  $15
  30/12/2021
  Վաճառվում է
  Would you like to buy CAS 2128-93-0 4-Benzoylbiphenyl with safe transportation ? Guanlang Group is a professional manufacturer of 4-Benzoylbiphenyl 4-Benzoylbiphenyl description: 4-Benzoylbiphenyl is a white or almost white crystalline powder. 4-Benzoylbiphenyl Uses: 1.4-Benzoylbiphenyl is a UV curable coating and ink. 2.4-Benzoylbiphenyl can be used as an important intermediate for the synthesis of bibenzazole and a photosensitizer for photosensitive resins. 3.4-Benzoylbiphenyl can also be used as an intermediate for the antifungal drug bifonazole. 4.4-Benzoylbiphenyl is used as a pharmaceutical intermediate and light curing initiator. 4-Benzoylbiphenyl salesman contact information: Wickr Me: kathywang WhatsApp / Wechat / Telegram:+8619930505014 Email:kathy@crovellbio.com Company website:guanlangchemical.com 4-Benzoylbiphenyl Factory recommended: CAS 143-66-8 Sodium tetraphenylboron CAS 90-90-4 4-Bromobenzophenone CAS 960-16-7 Tributylphenyltin CAS 98-80-6 Phenylboronic acid CAS 134-85-0 4-Chlorobenzophenone CAS 3815-20-1 Tributylphenyltin CAS 55-21-0 Benzamide CAS 613-42-3 4-Benzylbiphenyl CAS 65-85-0 Benzoic acid CAS 1450-32-4 phenyl-(4-phenylphenyl)methanethione
  $10
  28/12/2021
  Վաճառվում է
  We are the manufacturer from China,Jiangsu Kaihuida New Material Technology Co., Ltd. We supply pharmaceutical intermediates and API such as procaine, lidocaine, benzocaine, new BMK PMK OIL etc. And we specialize in this field for 12 years. E-mail:mag@jskaihuida.com Our main and hot products export are as follows: Research Chemical,Pharmaceutical Intermediate,Food Additive,Chemical Raw Materials etc. Place of Origin: Jiangsu,China Application:reaserch chemical, pharmaceutical Intermediates MOQ: 1kg Purity: > 99% Package: According to customer requirements Storage: Dry and cool place Transportation: UPS,PostNL,EMS, FedEx, DHL,Aircargo or sea. Port :Qingdao,Shanghai,Tianjin Lead time: 3 days after payment received Payment: WU,BTC,T/T Any help, please feel free to contact us ! More related products: CAS:1451-82-6 CAS:7723-14-0CAS:49851-31-2 CAS:125541-22-2 (CSA NO. : 288573-56-8) CAS:236117-38-7 CAS:20320-59-6 BMK OIL (CAS NO.: 16648-44-5 bmk POWDER) CAS: 28578-16-7 PMK OIL(CAS NO.: 13605-48-6 pmk glicidate POWDER) CAS: 802855-66-9 Eutylone … etc.
  €10
  21/12/2021