USD 493.4    EUR 583.8    RUB 6.8


 • Transport
 • Real estate
 • Computers and phones
 • Electronics
 • Household appliances
 • Homeware
 • Garden and farm
 • Construction and repair
 • Clothing and footwear
 • Paraphernalia
 • Sport and Health
 • Hobbies and Arts
 • Holidays and Gifts
 • Work, services and business
 • Dating and chat
 • Children clothes, shoes and accessories
 • For mothers and expectant
 • For walking and trips
 • Toys, creativity, development
 • Children room and furniture
 • Baby Care and Maintenance
 • Products for swimming
 • School items
 • Other children products
 • -

  Buy

  19/02/2021
  Sell
  Ընկերությանը շատ շտապ անհրաժեշտ է մենեջեր 25-35տ. (փորձառու, ճկուն և աշխատասեր) : Աշխատանքային ժամեր -9:00-18:00 /մինչ աշխատանքի ավարտը: Աշխատանքային բնույթը հետևյալն է ՝ խանութներին առաջարկել մանկական սնունդ:Մեքենան ընկերության կողմից:
  150 000 dr.
  04/06/2020
  Sell
  Ընկերությանը շատ շտապ անհրաժեշտ է մենեջեր՝ 25-35տ. փորձառու,ճկուն և աշխատասեր: Աշխատանքային ժամեր -9:00-18:00 /մինչ աշխատանքի ավարտը: Աշխատանքային բնույթը հետևյալն է ՝ խանութներին առաջարկել մանկական սնունդ: Մեքենան ընկերության կողմից
  150 000 dr.
  04/06/2020