USD 482.1    EUR 546.7    RUB 6.3


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Էլեկտրոնիկա
 • Կենցաղային տեխնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Սպորտ եւ առողջություն
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • Այգեգործական տեխնիկա
 • Այգեգործական գործիքներ եւ պարագաներ
 • Ջերմոցներ
 • Տնկիներ, Սերմեր եւ պարարտանյութեր
 • Մանղալներ եւ գրիլ
 • Բուխարիներ, գազօջախներ եւ աքսեսուարներ
 • Այլ
 • Կենդանիներ
 • Ապրանքներ կենդանիների համար
 • -

  Վաճառվում է
  Jewelry traders customize Initial Butterfly Necklace Jeweler made a large order for over 1000 925 Sterling Silver pendants Customized women necklace is made of real solid 925 sterling silver with white gold plating surface This item is fit for girlfriend, mom or wife, a 925 Sterling Silver Cute Dainty butterfly pendant is personalized in valentine's day, birthday, graduation ceremony. Butterflies are a wonder of nature, starting as one thing and turning into something else. It conveys the profound growth meaning. Have you changed something significant about yourself and want to commemorate it? And JINGYING designs this necklace with a butterfly pendant sticks out the connotations. This diamond initial butterfly pendant necklace meaning is of metamorphosis, spiritual rebirth, creativity, potential, joy, change, ascension and ability to experience the wonders of life. The butterfly beckons us to keep our faith as we transform our lives. Some people think this is a symbol of happiness, freedom, love and success. A delicate womens initial necklace sterling silver celebrates an important event by personalizing a butterfly charm with a letter, name, word, or even date significant to you. This butterfly necklace suits to any occasion for women to convey good wishes. Our women necklace is made of real solid 925 sterling silver with high cost white gold plating surface, safe to the human skin and will never turn your neck green. Butterfly pendant name necklaces is 100% nickel-free and lead-free, the safe materials have low sensitivity and oxidation resistance, which will ensure your health and fashion. It is perfect for every wear. A lot of jewelry traders are deeply fond of the design styles from JINGYING. Three months ago, a jewelry trader Ray, inquired our company by phone first and finally decided to visit our company personally, he was surprised at our display jewelry item. Thus, he expressed his thoughts to customize our jewelries, and one of the jewelries were the butterfly necklaces. He made a large order for over 1000 items.
  5 դր
  09/04/2021