USD 482    EUR 591.9    RUB 8.5


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Էլեկտրոնիկա
 • Կենցաղային տեխնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Այգի եւ տնտեսություն
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • Սպորտ եւ պարագաներ
 • Տուրիզմ, Պիկնիկ եւ ակտիվ հանգիստ
 • -
  Շտապ վաճառվում է 800քմ տնամերձ հողատարածք Արմավիր մարզի Նորակերտ գյուղում (Երևանից 16 կմ հեռավորություն, 205 երթուղայինի վերջին կանգառի մոտ, գյուղի լավ բնակեցված հատվածում) Հողատարածքը պարսպապատ է, դարպասով, ունի ոռոգման ջուր, մշակված է: Տեղանքը հարթ է: Առկա է տան նկուղի համար նախատեսված բետոնապատ շինություն: Հողատարածքի անմիջական հարևանությամբ են անցնում խմելու ջրի և գազի խողովակները, ինչպես նաև էլ.սնուցման հիմնական գիծը: Գինը` պայմանագրային Հեռ.`(055) 20-00-99

  Վաճառվում է
  Vacharvum e fransiakan professional krem MATIS, hayastanum chka nmanatip krem , kremneri gnere 80- 120 evro arje, menk vacharum enk 15 000 dram , mec tesakani
  15 000 դր
  19/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Mestanolone Anabolic Steroid Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Keywords: Methyldihydrotestosterone, Mestaline, Mestanolone, Methylandrostanolone, Ermalone, methyl-DHT Ermalone, a.k.a. methyldihydrotestosterone, mestanolone, and methyl-DHT is a modified version of dihydrotestosterone (DHT), an anabolic steroid that was designed to treat testosterone deficiency in males. Its c-17alpha alkylated modification allows it safe passage through the liver - the body's primary filter for everything that's orally ingested. Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Arimidex Powerful AI Anastrozole Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Keywords: Anastrozole, Arimidex, Antineoplastic Raw Materials, Anti-estrogen Product, Lower Estrogen, Increase Testosterone Level Arimidex is the common name of Anastrozole, a powerful aromatase inhibitor (AI). Arimidex works by blocking the aromatase enzyme, which prevents estrogen from being produced. Arimidex is a favorite anti-estrogen among many anabolic steroid users because many anabolic steroids have the ability to aromatase and lead to excess estrogen. As an AI Arimidex functions by blocking the aromatase enzyme. By inhibiting the aromatase process, Arimidex will lower the body serum estrogen levels. Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Superdrol Pro-hormone Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). The effects of Superdrol will improve recovery and muscular endurance during bulking and cutting cycle. Standard male Superdrol doses will fall in the 10-20mg per day range for 6-8 weeks. This will equate to 1-2 capsules per day taken with food. Those who enjoy a high level of toleration can consider 30mg per day their next go around with the steroid, but this is not advised for most. Doses of 30mg per day or more will greatly stress the liver and caution is strongly advised. Superdrol stacks well with most all anabolic steroid. A simple stack of Superdrol and some form of testosterone is most common and will greatly benefit any bulking or cutting plan. During bulking phases, additional Nandrolone is a very common part of the stack, as is Trenbolone during a cutting phase. There is no reason any man could not enjoy success with such plans. Keywords: Methasteron, Methyldrostanolone, Superdrol, 17a-Methyl-Drostanolone, pro-hormone Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering T3 Fat Loss Medication Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Liothyronine Sodium is a synthetic variant of the human body own thyroid hormone. T3 (triiodothyronine, liothyronine, Cytomel) is a thyroid hormone fairly commonly used for fat loss, particularly in the context of anabolic steroid cycles. T3 is naturally produced in the body as a result of T4 (thyroxine) production by the thyroid. Oral administration of T3 can yield higher levels of serum T3 than would occur naturally, allowing faster fat loss and in some cases potentially greater GH production and greater anabolism. Tags: T3 Na, Liothyronine Sodium Salt, T3 Sodium Salt, AKA Cytomel, Thyroid hormone, Weight Loss, Fat Burner, Fat Loss Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Exemestane Steroidal AI Aromasin Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Aromasin is an extremely powerful and valuable AI. Developed to help fight breast cancer, Aromasin is one of the most powerful estrogen suppressing compounds. Aromasin is the common name of a steroidal aromatase inhibitor (AI) Exemestane, and it is considered the most modern and best AI available. Tags: Exemestane, Aromasin, Antineoplastic Raw Materials, Fight Cancer, Anti-estrogen medication Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Letrozole AI Medication Femara Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Keywords: Letrozole, Femara, Antineoplastic Raw Materials, Aromatase Inhibitor, Breast Cancer Treatments, Letro Letrozole, or simply letro for short, is the king of aromatase inhibitors (AI's) in terms of potency and strength. Letrozole has also been a powerful tool in the bodybuilding world to fight side effects caused by estrogen. Letrozole works simply by binding to the aromatase enzyme, preventing estrogen from being released. Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Parabolan Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate Enhance Protein Synthesis Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Keywords: Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate, Parabolan, Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate, Trenbolone Powder Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate is the large ester based Trenbolone compound. Parabolan has the ability to enhance protein synthesis and nitrogen retention in the muscles far more so than most steroids. This is important as protein synthesis refers to the rate by-which cells build proteins. Parabolan also has the ability to greatly increase red blood cell count and IGF-1 output. Parabolan is one of the best cutting steroids and it also has effects of fat loss. Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Halotestin Oral Steroid Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Keywords: Fluoxymesterone, Halotestin, Halo oral steroid In the world of performance enhancement, Halotestin holds a reputation of being one of the most powerful and fast acting steroids. Halotestin is a steroid that is generally known as a raw strength steroid, but Halotestin is also found in some cutting cycles. It is not too uncommon for some bodybuilders to supplement with Halotestin the last few weeks before a competition. Halotestin can produce some nice conditioning effects, as well as really aid in pushing through the end of a brutal diet. However, the side effects of this steroid are no joking matter, they can be pretty harsh, and that will keep most people away. Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018
  Վաճառվում է
  Offering Andriol Oral Testosterone Powder Please contact the seller for more details (email: lisa@pharmade.com). Andriol is specifically an oral capsule that contains the testosterone hormone attached to the large Undecanoate ester and can be found in a 40mg strength. While carrying a 40mg potency, due to the mode of administration the individual will only absorb approximately 7% of the active testosterone. Andriol is partially absorbed through the lymphatic system with dietary fat. This, in turn, prevents it from following the traditional pass through the liver where hepatic stress would otherwise occur. Tags: Testosterone Undecanoate, Anabolic Hormone, Anabolic Steroids, Steroid Powder, Bodybuilding, Muscle Building, Estrogen Conversion, Mild Muscle Gains, Performance Enhancing Drugs, Oral Steroid Compound Andriol Order steps: 1. Please contact the sales to discuss the order details. Email: lisa@pharmade.com 2. All orders will be arranged for shipping within 24 hours after confirmation except at weekends and on national holidays when people are off work. 3. Stealth package is offered for safe shipping and it takes about 3-7 days to arrive in most countries and regions by express courier.
  12/01/2018