USD 475.9    EUR 528.2    RUB 7.1


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Էլեկտրոնիկա
 • Կենցաղային տեխնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Սպորտ եւ առողջություն
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • -
  Շտապ վաճառվում է 800քմ տնամերձ հողատարածք Արմավիր մարզի Նորակերտ գյուղում (Երևանից 16 կմ հեռավորություն, 205 երթուղայինի վերջին կանգառի մոտ, գյուղի լավ բնակեցված հատվածում) Հողատարածքը պարսպապատ է, դարպասով, ունի ոռոգման ջուր, մշակված է: Տեղանքը հարթ է: Առկա է տան նկուղի համար նախատեսված բետոնապատ շինություն: Հողատարածքի անմիջական հարևանությամբ են անցնում խմելու ջրի և գազի խողովակները, ինչպես նաև էլ.սնուցման հիմնական գիծը: Գինը` պայմանագրային Հեռ.`(055) 20-00-99

  Վաճառվում է
  Buy high quality 2CI, 2CP,2CE ,2CB,Mephedrone Ketamine Heroine cocaine ,5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT Mdma and BK mdma crystals and powder methylone WHATSAPP : +1 (757) 524-6063, We are located in USA . Buy High Quality Grade(%99.96) Mephedrone (2- methylamino 1-one also known as 4-methylmethcathinone(4-MMC).We one of the leading suppliers in wholesale and retail of research chemicals, steriods, hgh. and other plants food research chemicals such as: Mephedrone crystal and powder methedrone Flephedrone Mathedrone Buphedrone Ethedrone Brephedrone Mdma and BK mdma crystals and powder methylone butylone NAPHYRONE MBDB Mdai 5-Methylmethylone crystal and powder 5-Methylethylone 2-Methylbutylone 5-Methylbutylone Butylone Eutylone Pentylone 4-MEC large and small crystals ( (RS)-1-(4-methylphenyl)- 2-methylaminopropan-1-one ). methamphetamine detrophetamine Ethcathinone Methoxetamine Dimethocaine Dimethylcathinone crystal and powder Diethylpropion Methcathinone Ethcathinone 3-MMC,3-MEC,3-EMC 3-EEC,4-EMC,4-EEC 3-MOMC,2-FMC,2-FEC,a-PVP 3-FMC,3-FEC,3-CMC, FPVP 3-BMC,N,N-DEMC,3,4-DMMC 4-MePPP,MOPPP, FPPP MPBP,MPHP,MDPPP, MDPBP Powder and crystals AM 2201 AM2202 am1220 am122 compliments of 2ci and 2ce 2ci, 2CP 2CE ,2CB 2CD,FLY 2CC ,2CP 2CT21, 2CT4 compliments of jwh- JWH-018 , JWH-250 JWH-018,JWH-073 JWH-200,JWH-250 JWH-240,jwh-350 compliments of Meo-crystal and powder 5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT 4 Our quality is the best you can find around and we sell in small/large quantities with guaranteed discreet delivery in good time Shipping is done Via DHL TNT FedEx.Please Do Include Your Contact Number . All inquiries are welcomed We're leading distributor & suppliers of top grade RESEARCH CHEMICALS, STEROIDS AND HUMAN GROWTH HOMONES (HGH) Instant customer support text us on OR email marthaperres90@gmail.com. whatsapp +1 (757) 524-6063, Wickr ID: health4research
  $300
  06/08/2019
  Վաճառվում է
  Buy high quality 2CI, 2CP,2CE ,2CB,Mephedrone Ketamine Heroine cocaine ,5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT Mdma and BK mdma crystals and powder methylone WHATSAPP : +1 (757) 524-6063, We are located in USA . Buy High Quality Grade(%99.96) Mephedrone (2- methylamino 1-one also known as 4-methylmethcathinone(4-MMC).We one of the leading suppliers in wholesale and retail of research chemicals, steriods, hgh. and other plants food research chemicals such as: Mephedrone crystal and powder methedrone Flephedrone Mathedrone Buphedrone Ethedrone Brephedrone Mdma and BK mdma crystals and powder methylone butylone NAPHYRONE MBDB Mdai 5-Methylmethylone crystal and powder 5-Methylethylone 2-Methylbutylone 5-Methylbutylone Butylone Eutylone Pentylone 4-MEC large and small crystals ( (RS)-1-(4-methylphenyl)- 2-methylaminopropan-1-one ). methamphetamine detrophetamine Ethcathinone Methoxetamine Dimethocaine Dimethylcathinone crystal and powder Diethylpropion Methcathinone Ethcathinone 3-MMC,3-MEC,3-EMC 3-EEC,4-EMC,4-EEC 3-MOMC,2-FMC,2-FEC,a-PVP 3-FMC,3-FEC,3-CMC, FPVP 3-BMC,N,N-DEMC,3,4-DMMC 4-MePPP,MOPPP, FPPP MPBP,MPHP,MDPPP, MDPBP Powder and crystals AM 2201 AM2202 am1220 am122 compliments of 2ci and 2ce 2ci, 2CP 2CE ,2CB 2CD,FLY 2CC ,2CP 2CT21, 2CT4 compliments of jwh- JWH-018 , JWH-250 JWH-018,JWH-073 JWH-200,JWH-250 JWH-240,jwh-350 compliments of Meo-crystal and powder 5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT 4 Our quality is the best you can find around and we sell in small/large quantities with guaranteed discreet delivery in good time Shipping is done Via DHL TNT FedEx.Please Do Include Your Contact Number . All inquiries are welcomed We're leading distributor & suppliers of top grade RESEARCH CHEMICALS, STEROIDS AND HUMAN GROWTH HOMONES (HGH) Instant customer support text us on OR email marthaperres90@gmail.com. whatsapp +1 (757) 524-6063, Wickr ID: health4research
  $300
  06/08/2019
  Վաճառվում է
  Buy high quality 2CI, 2CP,2CE ,2CB,Mephedrone Ketamine Heroine cocaine ,5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT Mdma and BK mdma crystals and powder methylone WHATSAPP : +1 (757) 524-6063, We are located in USA . Buy High Quality Grade(%99.96) Mephedrone (2- methylamino 1-one also known as 4-methylmethcathinone(4-MMC).We one of the leading suppliers in wholesale and retail of research chemicals, steriods, hgh. and other plants food research chemicals such as: Mephedrone crystal and powder methedrone Flephedrone Mathedrone Buphedrone Ethedrone Brephedrone Mdma and BK mdma crystals and powder methylone butylone NAPHYRONE MBDB Mdai 5-Methylmethylone crystal and powder 5-Methylethylone 2-Methylbutylone 5-Methylbutylone Butylone Eutylone Pentylone 4-MEC large and small crystals ( (RS)-1-(4-methylphenyl)- 2-methylaminopropan-1-one ). methamphetamine detrophetamine Ethcathinone Methoxetamine Dimethocaine Dimethylcathinone crystal and powder Diethylpropion Methcathinone Ethcathinone 3-MMC,3-MEC,3-EMC 3-EEC,4-EMC,4-EEC 3-MOMC,2-FMC,2-FEC,a-PVP 3-FMC,3-FEC,3-CMC, FPVP 3-BMC,N,N-DEMC,3,4-DMMC 4-MePPP,MOPPP, FPPP MPBP,MPHP,MDPPP, MDPBP Powder and crystals AM 2201 AM2202 am1220 am122 compliments of 2ci and 2ce 2ci, 2CP 2CE ,2CB 2CD,FLY 2CC ,2CP 2CT21, 2CT4 compliments of jwh- JWH-018 , JWH-250 JWH-018,JWH-073 JWH-200,JWH-250 JWH-240,jwh-350 compliments of Meo-crystal and powder 5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT 4 Our quality is the best you can find around and we sell in small/large quantities with guaranteed discreet delivery in good time Shipping is done Via DHL TNT FedEx.Please Do Include Your Contact Number . All inquiries are welcomed We're leading distributor & suppliers of top grade RESEARCH CHEMICALS, STEROIDS AND HUMAN GROWTH HOMONES (HGH) Instant customer support text us on OR email marthaperres90@gmail.com. whatsapp +1 (757) 524-6063, Wickr ID: health4research
  $300
  06/08/2019
  Վաճառվում է
  Buy high quality 2CI, 2CP,2CE ,2CB,Mephedrone Ketamine Heroine cocaine ,5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT Mdma and BK mdma crystals and powder methylone WHATSAPP : +1 (757) 524-6063, We are located in USA . Buy High Quality Grade(%99.96) Mephedrone (2- methylamino 1-one also known as 4-methylmethcathinone(4-MMC).We one of the leading suppliers in wholesale and retail of research chemicals, steriods, hgh. and other plants food research chemicals such as: Mephedrone crystal and powder methedrone Flephedrone Mathedrone Buphedrone Ethedrone Brephedrone Mdma and BK mdma crystals and powder methylone butylone NAPHYRONE MBDB Mdai 5-Methylmethylone crystal and powder 5-Methylethylone 2-Methylbutylone 5-Methylbutylone Butylone Eutylone Pentylone 4-MEC large and small crystals ( (RS)-1-(4-methylphenyl)- 2-methylaminopropan-1-one ). methamphetamine detrophetamine Ethcathinone Methoxetamine Dimethocaine Dimethylcathinone crystal and powder Diethylpropion Methcathinone Ethcathinone 3-MMC,3-MEC,3-EMC 3-EEC,4-EMC,4-EEC 3-MOMC,2-FMC,2-FEC,a-PVP 3-FMC,3-FEC,3-CMC, FPVP 3-BMC,N,N-DEMC,3,4-DMMC 4-MePPP,MOPPP, FPPP MPBP,MPHP,MDPPP, MDPBP Powder and crystals AM 2201 AM2202 am1220 am122 compliments of 2ci and 2ce 2ci, 2CP 2CE ,2CB 2CD,FLY 2CC ,2CP 2CT21, 2CT4 compliments of jwh- JWH-018 , JWH-250 JWH-018,JWH-073 JWH-200,JWH-250 JWH-240,jwh-350 compliments of Meo-crystal and powder 5-Meo-DMT 4-Aco-DMT 4-Ho-MIPT 4 Our quality is the best you can find around and we sell in small/large quantities with guaranteed discreet delivery in good time Shipping is done Via DHL TNT FedEx.Please Do Include Your Contact Number . All inquiries are welcomed We're leading distributor & suppliers of top grade RESEARCH CHEMICALS, STEROIDS AND HUMAN GROWTH HOMONES (HGH) Instant customer support text us on OR email marthaperres90@gmail.com. whatsapp +1 (757) 524-6063, Wickr ID: health4research
  $300
  06/08/2019
  Վաճառվում է
  Email:nancy@wanan-bio.com Skype ID:live:nancy_13331 WhatsApp:+8613307119649 Web:www.wanan-bio.com Organization:Hongkong Wanan Biological Technology Co.,Ltd Payment terms:Western Union,Money Gram,Bitcoin,TT Delivery time:4~7 work days hello friend, Nice day ,Do u look for long-term and stable supplier ? not one-off business . we are RCS direct-sale manufacturer in china , mainly supplying the following products: Eutylone mdpt NDH nep hep 4fadb u58800 4fpd 5F-MDMB-2201 5Cakb48 MPHP2201 FUB-2201 Mmb-2201 Mmb-fub 2F-DCK Etizolam diclazepam benzocaine powder SGT-151 SGT-263 5FSGT-151 Bmk Pmk etc we can gurantee that our rcs are high quality and competitive Price,small trial order are welcomed to test our quality and service . Email: nancy@wanan-bio.com Skype ID: live:nancy_13331 WhatsApp:+8613307119649 Web:www.wanan-bio.com
  01/08/2019
  Վաճառվում է
  Email:nancy@wanan-bio.com Skype ID:live:nancy_13331 WhatsApp:+8613307119649 Web:www.wanan-bio.com Organization:Hongkong Wanan Biological Technology Co.,Ltd Payment terms:Western Union,Money Gram,Bitcoin,TT Delivery time:4~7 work days hello friend, Nice day ,Do u look for long-term and stable supplier ? not one-off business . we are RCS direct-sale manufacturer in china , mainly supplying the following products: Eutylone mdpt NDH nep hep 4fadb u58800 4fpd 5F-MDMB-2201 5Cakb48 MPHP2201 FUB-2201 Mmb-2201 Mmb-fub 2F-DCK Etizolam diclazepam benzocaine powder SGT-151 SGT-263 5FSGT-151 etc we can gurantee that our rcs are high quality and competitive Price,small trial order are welcomed to test our quality and service . Email: nancy@wanan-bio.com Skype ID: live:nancy_13331 WhatsApp:+8613307119649 Web:www.wanan-bio.com
  900 դր
  12/07/2019
  Վաճառվում է
  Quality Kc Registered Dalmatians Quality kc registered Dalmatians puppies available I have 2 males and 8 females with The parents to these adorable puppies are loved and adored family pets both have excellent temperaments and are truly wonderful dogs The puppies are available to see with there mother the father is in the house too so you can meet him as well . The dam to these puppies is our beautiful black spotted and the father is a handsome liver spotted both mum and dad are full pedigrees and have papers
  05/06/2019
  Վաճառվում է
  Last Two Adorable F3 Cockapoos Pra Pfk Fn Clear We are hobby breeders and these gorgeous puppies have been born and raised in our family home. They are fully vaccinated and ready to go for walks with their new owner. They are well socialized, used to normal household noises and love being cuddled and played with. They have been health checked, micro-chipped, fully vaccinated and are ready to leave us for their loving forever homes.
  05/06/2019
  Վաճառվում է
  վաճառվում է այյումինի ցիստեռն 16տ
  $2 000
  29/05/2019
  Վաճառվում է
  Interested buyers should contact owner for more details.
  €300
  08/04/2019