USD 478.6    EUR 562.3    RUB 8.1


 • Տրանսպորտ
 • Անշարժ գույք
 • Համակարգիչներ եւ հեռախոսներ
 • Էլեկտրոնիկա
 • Ապրանքներ տան համար
 • Այգի եւ տնտեսություն
 • Շինարարություն եւ վերանորոգում
 • Հագուստ եւ կոշիկ
 • Մանկական աշխարհ
 • Անձնական իրեր
 • Սպորտ եւ առողջություն
 • Հոբբի եւ արվեստ
 • Տոներ եւ նվերներ
 • Աշխատանք, ծառայություններ եւ բիզնես
 • Ծանոթություն եւ շփում
 • Կենցաղային եւ խոհանոցային տեխնիկա
 • Օդափոխության սարքավորումներ
 • Ներկառուցվող կենցաղային տեխնիկա
 • -
  Շտապ վաճառվում է 800քմ տնամերձ հողատարածք Արմավիր մարզի Նորակերտ գյուղում (Երևանից 16 կմ հեռավորություն, 205 երթուղայինի վերջին կանգառի մոտ, գյուղի լավ բնակեցված հատվածում) Հողատարածքը պարսպապատ է, դարպասով, ունի ոռոգման ջուր, մշակված է: Տեղանքը հարթ է: Առկա է տան նկուղի համար նախատեսված բետոնապատ շինություն: Հողատարածքի անմիջական հարևանությամբ են անցնում խմելու ջրի և գազի խողովակները, ինչպես նաև էլ.սնուցման հիմնական գիծը: Գինը` պայմանագրային Հեռ.`(055) 20-00-99

  Վաճառվում է
  Arnica Extract Enhance Immunity ivy@pharmade.com Arnica Extract Sell at goodraws.com Appearance: Brown yellow Powder INCI Name: Glycerin, water, Arnica Montana (Arnica flower) extract Discription: Arnica extract, also known as bird head, rich in carotenoids, healthful tissue growth, stimulate blood circulation and enhances blood pressure, in particular the role of coronary blood pressure.The plant is used to treat arthritis, outside a burning sensation when injured, ulceration, eczema and acne.Antimicrobial and anti-inflammatory properties, which can reduce pain and swelling to speed up the wound healing.Arnica is the active ingredient in 1.5 placard dienelactone, also reduces pain and inflammation. What Is It? Arnica Montana Flower Extract is a dark brown POWDER made from the flowers of the plant Arnica montana. In cosmetics and personal care products, Arnica Montana and Arnica Montana Flower Extract are used in the formulation of a variety of product types, including skin care products, skin fresheners, shampoos, conditioners and hair care products Detailed Product Description Product Name: Arnica extract Why can it be used in cosmetics and personal care products? Arnica Montana and its Flower Extract can enhance the appearance of dry or damaged skin by reducing flaking and restoring supplements. Main Functions 1. Arnica Montana and Arnica Montana Flower Extract are used in the formulation of a variety of product types skin care products, skin fresheners, shampoos, conditioners and hair care products included. 2.It is used to treat sprains, congestion, muscle pain, rheumatism and stimulate the immune system. 3.It also has the function of boosting the blood move, anti-inflammation, pelagism and protecting from epilepsy,trauma. Contact Info: skype:ivypharmade whatsapp:+86 18018732616 email:ivy@pharmade.com web:www.gooddraws.com
  05/04/2017
  Կգնեմ
  Witchcraft Healing Spells Mama Dinah +27810868454 Witchcraft is a force used mostly by those who want to revenge on others, this can be because of enmity, wanting to make use of the other especially getting rid of his wealth, using him/her to become rich, people who want to get rid of others completely often use witchcraft to affect their wishes on them, do you have difficulties in life that you can't explain? This may be witchcraft so contact me I will offer you the best service.Contact: Mama Dinah Tel: +27810868454 Email:mmamadinah@yahoo.co.za Email:mamadinah2@gmail.com Website: http://www.mamadinaherbalist.webs.com
  10 001 դր
  20/09/2016
  Վաճառվում է
  Are you stressed,Is your marriage /business falling apart? do not loose hope,Even if you are black-listed or tried other traditional doctors but failed, PROF MUSISI is the answer. * I can help you to get back your husband /wife (Lover) even though he/she doesn't answer your calls or talk to you. * Make him/her love you again,respect and take care of you. * Do you want to know who is cheating on him/her * Do you want to have a baby this month or twins, * Do you want him/her to leave other women/men and love you alone * Are you facing problems at work * Do you want a new job to be in your favour * Is your marriage falling apart,find out what to do and save it ? * Are you black listed and you want to clear your name * Have you tried to gambling ,Sports bet ,Lotto but failed * Do you need some quick payouts on insurance,claims or pension funds * Magic ring and magic bag to make you rich and wealthy * Do you need protection at work ,home or at your journey? Don't fear to Call me ( prof musisi )on +27717955374 Email : info@lovespellshealing.com Website : www.lovespellshealing.com
  11/07/2016
  Վաճառվում է
  King of working money and business spells +27717955374 Money spells help to attract money to your spiritual center. After using my money spells avenues for getting money in your life will be opened. My money spells will cause money to come into your life from various sources including work, business,wills,gambling,lotto,luck, gifts,salary increase and money spells to clear debt.If you are running a business my money spells will help you attract customers. The amazing thing about my money spells is that they bring you money without harming other people. My money spells will transform your financial situation starting today.For more information on court case spells, contact me on +27717955374 info@lovespellshealing.com www.lovespellshealing.com
  11/07/2016