USD 477.5    EUR 539.5    RUB 7.6

Վաճառվում է
Termička obrada Termička obradaTermička obrada -
1 դր
Karbonitriranje Indukciono kaljenje
Termička obrada u vakuumu
Kaljenje Poboljšanje
Žarenje
U oblasti termičke obrade u primeni su postupci:
Meko i normalizacijsko žarenje
Poboljšanje
Indukciono kaljenje i kaljenje u vakuumu
Cementacija i karbonitriranje u gasu
Kratkotrajno i dugotrajno gasno nitriranje
Boriranje u prahu
Tvrdo lemljenje
Termička obrada obojenih metala

Za obavljanje termičke obrade na raspolaganju je najmodernija oprema klasične i gasne peći, vakuum peći, indukcioni aparati . U pećima se ostvaruju temperature do 1080 º C, izuzetno i do 1100º C, sa tačnošću ±15ºC. Dimenzije radnog prostora kreću se od 500 x 600 x 1100 mm za vakuum peći, do 900 x 2000 za jamske peći a težine šarže do 1000kg. Indukciono se mogu okaliti delovi prečnika 250mm i dužine 1250mm.

№ 1324350
2019-02-15 15:50
Կոնտակտային տվյալներ
John
Ուղարկել նամակ
Количество просмотров: 47
Количество просмотров за сегодня: 2
Дата просмотра: 2019-06-21